Jan-Mikael Maros
kevät

Ihminen on koostunut kahdesta osasta; perusolemuksesta ja persoonallisuudesta.

Perusolemus ihmisessä on se, mikä on hänen omaansa.

Persoonallisuus on se, mikä ei ole ole hänen omaansa.